سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 فروش ماشین آلات سنگین راهسازی و کارگاهی مازاد و یکدستگاه سواری پژو 405 جی ال ایکس مدل 1383 مزایده یك مرحله‌ای
2 آگهی تجدید فراخوان مزایده اجاره 3 هکتار زمین شالیکاری واقع در مجاورت ساحل چپ مخزن سد انحرافی سنگر مزایده یك مرحله‌ای
3 فراخوان مزایده اجاره 3 هکتار زمین شالیکاری واقع در مجاورت ساحل چپ مخزن سد انحرافی سنگر مزایده یك مرحله‌ای
4 آگهی فراخوان مزایده فروش 183 اصله درخت مزایده یك مرحله‌ای
5 فروش یکدستگاه سواری پژو 405 جی ال ایکس مدل 1383-مزایده شماره ۱۰۰۳۰۰۱۰۷۶۰۰۰۰۰3 (شماره مزایده مرجع الف – ب – 13– 03)
6 آگهی فراخوان مزایده به شماره (۶۰۰۳۰۰۱۰۷۶۰۰۰۰۰۵، به شماره مرجع الف-ب-15-03) با موضوع فروش حدود یک تن ضایعات آهن و سایر فلزات
7 آگهی فراخوان مزایده به شماره (6003001076000004 ، به شماره مرجع الف-ب-14-03) با موضوع اجاره یک قطعه زمین مزایده یك مرحله‌ای
8 آگهی فروش اموال اسقاطی با شماره حراج ۳۰۰۳۰۰۱۰۷۶۰۰۰۰۰۴ حراج
9 آگهی مزایده تخریب و فروش مصالح بازیافتی 3 باب ساختمان اداری مخروبه (شماره حراج 6003001076000003 ) مزایده یك مرحله‌ای
10 تجدید آگهی تخریب و فروش مصالح بازیافتی 3 باب ساختمان اداری مخروبه( شماره حراج 3003001076000003) حراج
« 1 2 3 4 ... 5 15 » صفحه: