سـامانه شفافــ‌سازی

ردیف عنوان نوع آگهی تاریخ انتشار
1 آگهی مزایده مجموعه فرهنگی و ورزشی به شماره ۵۰۰۲۰۰۱۰۷۶۰۰۰۰۰۲ (شماره مزایده مرجع الف – ب – 06 – 02) مزایده یك مرحله‌ای
2 آگهی تجدید مزایده اجاره14پهنه استخر های کوی شهید حق وردیان به شماره ۵۰۰۲۰۰۱۰۷۶۰۰۰۰۰۳ (شماره مزایده مرجع الف – ب – 05 – 02) مزایده یك مرحله‌ای
3 مناقصه الف-ب- 01-1402- انجام خدمات انتظامات و حفاظت فیزیکی از اموال، تجهیزات، ماشین آلات، محوطه و تأسیسات شرکت آب منطقه ای گیلان مناقصه یك مرحله‌ای
4 اطلاعیه فروش خاک مازاد دپو شده در اراضی استملاکی حریم کانال آبرسانی روستای بداب شفت (به صورت حراج الکترونیک) حراج
5 آگهی مزایده اجاره شماره۵۰۰۲۰۰۱۰۷۶۰۰۰۰۰۱ (شماره مزایده مرجع الف – ب – 05 – 02)(اجاره 14پهنه استخر های کوی شهید حق وردیان) مزایده یك مرحله‌ای
6 مزایده 1001001076000009- فروش رسوبات مازاد به حجم 47300 متر مکعب حاصل از لایروبی و تعمیق آببندان باقرسل بخش خشکبیجار مزایده یك مرحله‌ای
7 مزایده 1001001076000008- فروش مصالح مازاد رودخانه ای به حجم 22300 متر مکعب و ساماندهی رودخانه مرسه رود عسکرآباد شهرستان رودسر مزایده یك مرحله‌ای
8 مزایده 1001001076000007- فروش رسوبات مازاد به حجم 42200 مترمکعب حاصل از لایروبی و تعمیق آببندان زنجیرسل بخش خشکبیجار مزایده یك مرحله‌ای
9 مزایده شماره 1001001076000006- فروش مصالح مازاد رودخانه‌ای به حجم 81400 مترمکعب و ساماندهی رودخانه جوکندان(پی سرا) شهرستان تالش مزایده یك مرحله‌ای
10 مزایده 1001001076000005- فروش مصالح مازاد رودخانه ای به حجم 14800 مترمکعب و تکمیل ساماندهی و دیواره سازی رودخانه پسیخان شفت در محدوده پل خطیبان تا جیرد مزایده یك مرحله‌ای
« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه: