سـامانه شفافــ‌سازی

اطلاعات تفصیلی هزینه‌کرد سالانه

اطلاعات تفصیلی هزینه‌کرد سالانه شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

هزینه کرد سالانه شرکت 1401 

هزینه کرد سالانه شرکت 1402

 تاریخ ثبت : 1402/01/25
  آخرین به روزرسانی : 1403/01/26
 
 861