سـامانه شفافــ‌سازی

اطلاعات تفصیلی هزینه‌کرد سالانه

اطلاعات تفصیلی هزینه‌کرد سالانه شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان سال 1401

هزینه کرد سالانه شرکت 1401

 تاریخ ثبت : 1402/01/25
  آخرین به روزرسانی : 1402/01/31
 
 112