سـامانه شفافــ‌سازی

افراد حقیقی یا حقوقی دریافت‌کننده مجوزهای اعطایی

افراد حقیقی یا حقوقی دریافت‌کننده مجوزهای اعطایی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در سال 1401

1-  مجوزهای اعطایی مهندسی رودخانه سال 1401

2- مجوزهای اعطایی حفاظت و بهره برداری  و دفتر حقوقی سال 1401

 تاریخ ثبت : 1401/02/11
  آخرین به روزرسانی : 1402/01/31
 
 340