سـامانه شفافــ‌سازی

مطالعات مرحله دوم سد مخزنی عزیزکیان

تامین نیاز شهری، صنعتی و حقابه زیست محیطی


  تاریخ شروع
1385/08/15
  تاریخ پایان
1394/03/29
  اعتبار کل پروژه
644,500,000,000 ریال
  پیشرفت پروژه ( 100%)
 

       سد عزیزکیان از نوع بتن غلتکی با ارتفاع 41 متر از پی، طول تاج آن 302 متر، عرض تاج 7متر و حجم بتن‌ریزی بدنه سد149هزار مترمکعب می‌باشد. سد بتن غلتکی عزیزکیان با خاکبرداری 210 هزار مترمکعب آبرفت نسبتا ریزدانه و حفاری 21هزار مترمکعب در سنگ بستر بر روی پی سنگی سالم احداث می‌گردد. گالری سد به ابعاد 2×7/2 متر و به طول 330متر برای دسترسی و انجام تزریقات پی سنگی سد و همچنین به عنوان گالری زهکش در نظر گرفته شده است. آب بندی پی با احتساب 5 متر آماده سازی پی و با اجرای تزریق تحکیمی با گمانه‌هایی به فواصل دو متر و عمق ده متر تامین می‌گردد. آب بندی بدنه سد نیز با اجرای 5/1 متر بتن C.V.C.بر رویه بالادست سد تامین شده است. برای حفاظت پایین دست بدنه سد در برابر شرایط جوی و اقلیمی و همچنین روگذری‌های احتمالی از روی تاج سد، اجرای یک متر رویه بتنی C.V.Cپیش بینی گردیده است.

       حجم و سطح دریاچه سد در تراز عادی بهره برداری 9/7 میلیون مترمکعب و 96 هکتار است که 3/10 میلیون مترمکعب در سال از آبدهی رودخانه گوهررود را برای تامین سالانه 75/7 میلیون متر مکعب نیاز شهر صنعتی رشت، یک میلیون مترمکعب در سال نیاز آب شرب زندان لاکان و 35/2میلیون مترمکعب در سال حقابه زیست محیطی رودخانه گوهررود را تنظیم می‌کند.

       سیستم تخلیه اضطراری سیلاب به صورت سرریز ریزشی آزاد بر روی بدنه سد به طول تاج 15 متر و سازه استهلاک انرژی به صورت جامی پرتاب کننده به شعاع 15متر طراحی شده است. سیستم انحراف به صورت مجرای کالورت به ابعاد 3×5/2 متر و به طول 108متر در تکیه‌گاه جناح راست ساختگاه جانمایی و طراحی گردیده است. فرازبند و نشیب بند سیستم انحراف به صورت خاکی با ارتفاع 5/5 و 3 متر از بستر رودخانه تعیین شده است. کالورت انحراف بعد از پایان عملیات اجرایی سد و سازه‌های وابسته مسدود خواهد شد.

       دهانه‌های ورودی سیستم آبگیری از سد در رقوم‌های 70 و 80 متر بالای سطح دریای آزاد و دهانه ورودی سیستم تخلیه کننده عمقی 5/68 متر بالای سطح دریا به ابعاد 5/1×7/0متر و 2×2متر بر روی بدنه سد جانمایی شده‌اند. اتاق شیرآلات به ابعاد 7×8/3×6/7 متر در تراز 5/68 متر بالای سطح دریا بر روی وجه پایین دست سد احداث می‌گردد.

       طول خط لوله آبرسان نیاز آب صنعتی و شرب از ساختگاه سد تا شهر صنعتی رشت، 1/7 کیلومتر و به قطر 800 میلیمتر از جنس فایبرگلاس است که در فاصله 5/4 کیلومتری از ساختگاه، خط لوله تامین آب شرب به ظرفیت 30 لیتر در ثانیه از آن منشعب می‌گردد. طول خط لوله انشعابی تامین آب شرب زندان لاکان 3/2 کیلومتر و به قطر 150 میلیمتر از جنس پلی اتیلن می‌باشد.

       دسترسی به سد با اصلاح مسیر و تعریض حدود 3/2 کیلومتر از راه دسترسی موجود تا عرض 7 متر و احداث پلی به دهانه 15 متر و عرض 7 متر در محل تقاطع با رودخانه گوهررود انجام می‌گردد. همچنین احداث مسیری به طول حدود 400 متر و به عرض 6 متر برای دستیابی به محل تاج سد در نظر گرفته شده است.

احداث راه جایگزین به عرض 6 متر و طول 3/4 کیلومتر از محل ساختگاه و در تکیه‌گاه چپ تا انتهای دریاچه سد امتداد می‌یابد. قسمت عمده این راه منطبق برموجود جنگلی بوده و شامل تعریض، اصلاح شیب طولی و اجرای رویه شنی به همراه احداث سازه‌های پل و کالورت برای عبور آبراهه‌‌های تقاطعی خواهد بود.

در سطح قیمت‌های سال 1394، کل سرمایه گذاری طرح عزیزکیان 5/644 میلیارد ریال می باشد که شامل 3/510 میلیارد ریال هزینه‌های احداث سد و تاسیسات وابسته،7/74میلیارد ریال هزینه های راه دسترسی و خط اتتقال آب شرب و صنعت و 5/59 میلیارد ریال هزینه خسارت مخزن است. با نرخ بهره هفت درصد شاخص‌های اقتصادی طرح در سطح قیمت‌های سال 94، شامل سود سالانه طرح تامین آب شرب و صنعت حدود 4/44 میلیارد ریال، نسبت فایده به هزینه 78/1 و قیمت هر مترمکعب تامین آب تصفیه نشده در پای سد حدود 6015 ریال و در محل مصرف 6748 ریال و نرخ بازگشت داخلی طرح 1/13 درصد است.

  تاریخ ثبت : 1394/03/31
 tahmasbi
 5759