سـامانه شفافــ‌سازی

ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و انهار و تجهیز تأسیسات بمنظور تأمین آب زراعی در آستانه (کیاشهر)


  تاریخ شروع
1401/12/24
  تاریخ پایان
1402/03/24
  اعتبار کل پروژه
6,773,279,447 ریال
  پیشرفت پروژه ( 100%)
 

لایروبی جهت هدایت روان آبهای سطحی، افزایش سرعت انتقال آب در کانالها و زهکش ها و نهرهای موجود در شهرستان آستانه(کیاشهر)

واحدمتقاضی: معاونت حفاظت و بهره برداری

پیمانکار: سازه پردازان کهن

کدرهگیری: 0291D5B0070049F

  تاریخ ثبت : 1402/09/20
 مدیر سایت
 36