سـامانه شفافــ‌سازی

رپرگذاری حد بستر رودخانه لنگرودخان

پیاده کردن موقعیت نقاط تعیین شده در نقشه های عملیات رپرگذاری به عنوان نشانه در حاشیه رودخانه لنگرودخان


  تاریخ شروع
1400/01/23
  تاریخ پایان
1400/07/23
  اعتبار کل پروژه
3,990,000,000 ریال
  پیشرفت پروژه ( 100%)
 

واحد متقاضی: معاونت حفاظت و بهره برداری

پیمانکار: ژرف اندیشان آب و خاک

کدرهگیری: 027JD5B00700799

  تاریخ ثبت : 1402/08/16
 مدیر سایت
 54