سـامانه شفافــ‌سازی

رپرگذاری حد بستر رودخانه کرگانرود شهرستان تالش

پیاده کردن موقعیت نقاط تعیین شده در نقشه های عملیات رپرگذاری به عنوان نشانه در حاشیه رودخانه کرگانرود تالش


  تاریخ شروع
1400/01/23
  تاریخ پایان
1400/07/23
  اعتبار کل پروژه
5,700,000,000 ریال
  پیشرفت پروژه ( 100%)
 

واحد متقاضی: معاونت حفاظت و بهره برداری

پیمانکار: ژرف اندیشان آب و خاک

کدرهگیری: 027JD5B0070081F

  تاریخ ثبت : 1402/08/16
 مدیر سایت
 54