سـامانه شفافــ‌سازی

رپرگذاری حد بستر رودخانه دیسام سیاهکل

پیاده کردن موقعیت 197نقطه نشانه در حاشیه رودخانه دیسام


  تاریخ شروع
1401/12/28
  تاریخ پایان
1402/12/28
  اعتبار کل پروژه
7,190,000,000 ریال
  پیشرفت پروژه ( 100%)
 

واحد متقاضی: معاونت حفاظت و بهره برداری

پیمانکار: ژرف اندیشان آب و خاک

کدرهگیری: 027ID5B0070051C

  تاریخ ثبت : 1402/08/16
 مدیر سایت
 52