سـامانه شفافــ‌سازی

لایروبی و آزادسازی تصرفات رودخانه های منتهب به تالاب بندانزلی.


  تاریخ شروع
1402/03/22
  تاریخ پایان
1402/12/22
  اعتبار کل پروژه
34,535,418,500 ریال
  پیشرفت پروژه ( 100%)
 

واحدمتقاضی: معاونت حفاظت و بهره برداری

پیمانکار: بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان

کدرهگیری: 024DD5B00700132

رودخانه های منتهی به تالاب انزلی قبل از ورود به تالاب دارای شیب بسیار کمی بوده و همین مساله باعث تجمع رسوبات در بستر این رودخانه ها گردیده است. همچنین پوشش گیاهی بستر این رودخانه باعث افزایش ضریب زبری جریان و کاهش دبی عبوری شده که نتیجه آن بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و آبگرفتگی اراضی نیازمند تعریض و آزادسازی مسیر می باشند.

  تاریخ ثبت : 1402/05/29
 مدیر سایت
 79