سـامانه شفافــ‌سازی

دیواره سازی و ساماندهی رودخانه ها در شهرستان رودسر


  تاریخ شروع
1402/01/22
  تاریخ پایان
1402/04/22
  اعتبار کل پروژه
16,415,483,686 ریال
  پیشرفت پروژه ( 100%)
 

واحد متقاضی: معاونت حفاظت و بهره برداری

پیمانکار: سازه پردازان کهن

کدرهگیری: 024DD5B0070022A

افزایش راندمان انتقال آب هدف کلی این پروژه بوده که در فصل کشاورزی باعث افزایش بهره وری و در فصول دیگر باعث عدم آب گرفتگی مزارع و زمین های اطراف نهر می شود. همچنین ساخت و بازسازی سردهنه های خاکی باعث سهول در عملیات آبگیری می شود.

  تاریخ ثبت : 1402/05/29
 مدیر سایت
 34