سـامانه شفافــ‌سازی

مرمت سردهنه های انهار شهرستان سیاهکل


  تاریخ شروع
1402/01/29
  تاریخ پایان
1402/04/29
  اعتبار کل پروژه
4,250,000,000 ریال
  پیشرفت پروژه ( 100%)
 

واحد متقاضی: معاونت حفاظت و بهره برداری

پیمانکار: بستان دانش هیرکان

کدرهگیری:0241D5B00700063

هدف از این پروژه، اجرای سردهنه های خاکی بر روی رودخانه ها در محل های تعیین شده جهت تأمین آب مورد نیاز شالیزارهای کشاورزی از طریق نهرهای جانبی می باشد.

  تاریخ ثبت : 1402/05/29
 مدیر سایت
 39