سـامانه شفافــ‌سازی

احداث کف بند اضطراری برای حفاظت سیفون


  تاریخ شروع
1402/03/17
  تاریخ پایان
1402/06/17
  اعتبار کل پروژه
26,685,622,512 ریال
  پیشرفت پروژه ( 100%)
 

واحد متقاضی: معاونت حفاظت و بهره برداری

پیمانکار: بنیان کارفرآیند کاسپین

کدرهگیری: 025OD5B0070041B

هدف از اجرای پروژه حفاظت از پل و سیفون و سردهنه آب کشاورزی می باشد.

  تاریخ ثبت : 1402/05/29
 مدیر سایت
 34