سـامانه شفافــ‌سازی

خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی زود بازده استانی در محدوده غرب استان

خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی زود بازده استانی در محدوده غرب استان


  تاریخ شروع
1401/04/04
  تاریخ پایان
1401/08/04
  اعتبار کل پروژه
3,105,714,156 ریال
  پیشرفت پروژه ( 80%)
 

خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی زود بازده استانی و ساماندهی و بهسازی رودخانه ها به منظور تامین آب زراعی از (محل اعتبارات بحران) در محدوده غرب استان گیلان

شماره رهگیری: 021UD5B02342C

  تاریخ ثبت : 1402/02/04
 مدیر سایت
 11