سـامانه شفافــ‌سازی

خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی زود بازده استانی در محدوده شرق

خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی زود بازده استانی در محدوده شرق


  تاریخ شروع
1401/03/31
  تاریخ پایان
1401/09/30
  اعتبار کل پروژه
5,781,434,550 ریال
  پیشرفت پروژه ( 100%)
 

خدمات مهندسی نظارت عالیه و کارگاهی زود بازده استانی در محدوده شرق و ساماندهی و بهسازی رودخانه ها به منظور تامین آب زراعی از (محل اعتبارات بحران) در سطح استان گیلان

شماره رهگیری: 021UD5B02300389

  تاریخ ثبت : 1402/02/04
 مدیر سایت
 11