سـامانه شفافــ‌سازی

خدمات مهندسی نظارت بر عملیات رپرگذاری

خدمات مهندسی نظارت بر عملیات رپرگذاری


  تاریخ شروع
1401/03/30
  تاریخ پایان
1401/09/30
  اعتبار کل پروژه
1,302,400,000 ریال
  پیشرفت پروژه ( 100%)
 

خدمات مهندسی نظارت بر عملیات رپرگذاری رودخانه های سیاهمزگی، پسیخان، ناورود و کرگانرود

شماره رهگیری: 021UD5B02300337

  تاریخ ثبت : 1402/02/04
 مدیر سایت
 11