سـامانه شفافــ‌سازی

نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بسترو حریم تالاب کیاکلایه لنگرود

نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بسترو حریم تالاب کیاکلایه لنگرود


  تاریخ شروع
1401/01/30
  تاریخ پایان
1402/01/30
  اعتبار کل پروژه
3,205,921,212 ریال
  پیشرفت پروژه ( 100%)
 

نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بسترو حریم تالاب کیاکلایه لنگرود

شماره رهگیریک 021UD5B0230030B

  تاریخ ثبت : 1402/02/04
 مدیر سایت
 12