سـامانه شفافــ‌سازی

احداث ایستگاه پمپاژ اسطلک لشت نشاء

احداث ایستگاه پمپاژ اسطلک لشت نشاء


  تاریخ شروع
1401/03/03
  تاریخ پایان
  اعتبار کل پروژه
13,975,700,119 ریال
  پیشرفت پروژه ( 50%)
 

احداث ایستگاه پمپاژ اسطلک لشت نشاء

شماره رهگیری: 021UD5B00700646

  تاریخ ثبت : 1402/02/04
 مدیر سایت
 11