سـامانه شفافــ‌سازی

سردهنه سازی و احداث کف بند اسپی جوب و شیرذیل شهرستان فومن

سردهنه سازی و احداث کف بند اسپی جوب و شیرذیل شهرستان فومن


  تاریخ شروع
1401/02/12
  تاریخ پایان
1401/05/12
  اعتبار کل پروژه
5,291,000,000 ریال
  پیشرفت پروژه ( 100%)
 

سردهنه سازی و احداث کف بند اسپی جوب و شیرذیل شهرستان فومن

شماره رهگیری: 021UD5B00700571

  تاریخ ثبت : 1402/02/04
 مدیر سایت
 10