سـامانه شفافــ‌سازی

ساماندهی و بهسازی رودخانه ها و انهار شهرستان صومعه سرا

ساماندهی و بهسازی رودخانه ها و انهار شهرستان صومعه سرا


  تاریخ شروع
1401/01/16
  تاریخ پایان
1401/04/16
  اعتبار کل پروژه
6,400,000,000 ریال
  پیشرفت پروژه ( 100%)
 

ساماندهی و بهسازی رودخانه ها و انهار شهرستان صومعه سرا

شماره رهگیری: 021UD5B00700526

  تاریخ ثبت : 1402/02/04
 مدیر سایت
 10