سـامانه شفافــ‌سازی

ساماندهی و بهسازی رودخانه ها و انهار تامین آب زراعی در سطح استان(آستارا،تالش،رضوانشهر،ماسال)

ساماندهی و بهسازی رودخانه ها و انهار تامین آب زراعی در سطح استان(آستارا،تالش،رضوانشهر،ماسال)


  تاریخ شروع
1401/02/04
  تاریخ پایان
1401/06/04
  اعتبار کل پروژه
39,801,987,644 ریال
  پیشرفت پروژه ( 100%)
 

ساماندهی و بهسازی رودخانه ها و انهار تامین آب زراعی در سطح استان(آستارا،تالش،رضوانشهر،ماسال)

شماره رهگیری: 021UD5B002036D

  تاریخ ثبت : 1402/02/04
 مدیر سایت
 10