سـامانه شفافــ‌سازی

ساماندهی و بهسازی رودخانه ها و انهار سطح شهرستان رشت

ساماندهی و بهسازی رودخانه ها و انهار سطح شهرستان رشت


  تاریخ شروع
1401/01/31
  تاریخ پایان
1401/04/31
  اعتبار کل پروژه
6,450,000,000 ریال
  پیشرفت پروژه ( 100%)
 

ساماندهی و بهسازی رودخانه ها و انهار سطح شهرستان رشت

شماره رهگیری: 021UD5B00700314

  تاریخ ثبت : 1402/02/04
 مدیر سایت
 10