سـامانه شفافــ‌سازی

ساماندهی و بهسازی رودخانه ها و انهار شهرستان املش و لایروبی انهار سطح شهرستان رودسر

ساماندهی و بهسازی رودخانه ها و انهار شهرستان املش و لایروبی انهار سطح شهرستان رودسر


  تاریخ شروع
1401/01/30
  تاریخ پایان
1401/03/30
  اعتبار کل پروژه
3,749,000,000 ریال
  پیشرفت پروژه ( 100%)
 

ساماندهی و بهسازی رودخانه ها و انهار شهرستان املش و لایروبی انهار سطح شهرستان رودسر

شماره رهگیری: 021UD5B0070023B

  تاریخ ثبت : 1402/02/04
 مدیر سایت
 10