سـامانه شفافــ‌سازی

ساماندهی و لایروبی رودخانه و انهار و تجهیز تاسیسات تامین آب زراعی در آستانه

ساماندهی و لایروبی رودخانه و انهار و تجهیز تاسیسات تامین آب زراعی در آستانه


  تاریخ شروع
1401/01/24
  تاریخ پایان
1401/04/24
  اعتبار کل پروژه
13,497,926,650 ریال
  پیشرفت پروژه ( 100%)
 

ساماندهی و لایروبی رودخانه و انهار و تجهیز تاسیسات بمنظور تامین آب زراعی در آستانه

شماره رهگیری: 011RD5B00700160

  تاریخ ثبت : 1402/02/04
 مدیر سایت
 11