سـامانه شفافــ‌سازی

احداث سد مخزنی پلرود

آبرسانی 20539 هکتار اراضی شالیکاری به میزان 106 میلیون متر مکعب در سال آبرسانی 12986 هکتار باغات چای به میزان 32.4 میلیون متر مکعب در سال تامین آب شرب شهرهای لنگرود ، رودسر، کلاچای ، رحیم آباد ، املش ، واجارگاه و کومله به میزان 40 میلیون متر مکعب در سال احداث دو واحد نیروگاه 8 مگاواتی برای تولید انرژی سالیانه 70.1 گیگاوات ساعت


  تاریخ شروع
1389/01/17
  تاریخ پایان
1394/07/17
  اعتبار کل پروژه
887,992,126,707 ریال
  پیشرفت پروژه ( 67%)
 

  GCسد پلرود از نوع خاکی با هسته  ، به ارتفاع 100 متر از بستر رودخانه و به حجم خاکریزی بدنه  9.2  میلیون متر مکعب و با حجم مخزن 132 میلیون متر مکعب می باشد. سد دارای دو رشته تونل انحراف به طول های 607 و 640 متر و با مقطع نعل اسبی و قطر تمام شده 5 متر بوده که کاربری ثانویه تونلهای انحراف بترتیب تخلیه کننده تحتانی و آبرسانی می باشند. سرریز سد از نوع دریچه دار قطاعی با سه دریچه عرض 7 متر و ارتفاع 13 متر و ظرفیت تخلیه 3142 متر مکعب در ثانیه واقع در جناح راست می باشد. سایر سازه ها عبارتند از شفت آبگیر، تونل تزریق زیر پی و جناحین، دیوار آب بند به مساحت 5700 مترمربع، جاده جایگزین به طول 9.5 کیلومتر.

  تاریخ ثبت : 1394/04/09
 tahmasbi
 8749