سـامانه شفافــ‌سازی

احداث راه دسترسی و تونل انحراف سد دیورش

تامین آب شرب مطمئن و بهداشتی برای حدود صد هزار نفر از مردم شریف رودبار


  تاریخ شروع
1392/05/26
  تاریخ پایان
1393/02/26
  اعتبار کل پروژه
17,840,000,000 ریال
  پیشرفت پروژه ( 21%)
 

       ساختگاه سد دیورش در 50 کیلومتری جنوب شرقی شهر رشت و در 3 کیلومتری شهر توتکابن بر روی رودخانه خرشک ‌(از سرشاخه‌های رودخانه سفیدرود) واقع شده است. هدف از احداث این سد تأمین آب شرب شهرهای رستم آباد، رودبار، توتکابن، منجیل و لوشان، آب شرب روستاهای خرشک، دیورش، اسطلخ جان، فتحکوه، لیسین، شهران، شیرکوه، رودآباد،‌ جوبن و گنجه به میزان 4/5 میلیون مترمکعب و همچنین تأمین آب مورد نیاز برای آبیاری 670 هکتار از اراضی دره خرشک و اسطلخ جان به میزان حدود 1/5 میلیون مترمکعب می باشد. همچنین سد دیورش نیاز زیست محیطی پایین دست سد، به مقدار 5/2 میلیون مترمکعب در سال را تامین خواهد نمود. لازم به توضیح است که به میزان 7/1 میلیون متر مکعب در سال برداشت آب از محل چشمه دیورش برای آب بسته بندی در نظر گرفته شده است.

دسترسی به محل سد از طریق راه اصلی تهران - پل رستم آباد - توتکابن - محور سد امکان پذیر است.

 

  تاریخ ثبت : 1394/04/06
 tahmasbi
 8314