سـامانه شفافــ‌سازی

سد لاستیکی پهلوان بست

احداث حداکثری ازروان آبهای سطحی در انتهای شبکه آبیاری و زهکشی و جلوگیری از برگشت آب شور دریا و تداخل آن با آب شیرین و ایجاد دریاچه جهت استفاده توریستی و گردشگری و تغذیه سفره های زیرزمینی


  تاریخ شروع
1390/11/25
  تاریخ پایان
1392/03/25
  اعتبار کل پروژه
34,600,000,000 ریال
  پیشرفت پروژه ( 96%)
 

       چالشهای بخش آب در سال های اخیر و محدودیت آب بهنگام مورد نیاز اراضی شالیکاری واقع در پایین دست شبکه آبخور سد سفیدرود، اجرای طرح مذکور با هدف تامین آب زراعی در منطقه پهلوان بست لنگرود الزامی و اجتناب ناپذیر ساخته است. با اجرای سد مذکور، ضمن تنظیم 7/1 میلیون متر مکعب آب رودخانه مذکور علاوه بر تامین آب مطمئن 600 هکتار اراضی کشاورزی ، امکانات لازم برای جلوگیری از تداخل آب شور و شیرین و همچنین از آبهای هدر رفته فراهم و موجب رونق اقتصادی و اشتغال و افزایش در آمد کشاورزان منطقه خواهد گردید. همچنین از لحاظ گردشگری نیز بدلیل موقعیت جغرافیایی منحصر بفرد محل اجرا، باعث تحول و توسعه پایدار منطقه اجرای طرح وشهرستان لنگرود خواهد شد.

 

  تاریخ ثبت : 1394/04/06
 tahmasbi
 7353