سـامانه شفافــ‌سازی

سد لاستیکی دهنه سر سفیدرود

احداث حداکثری از روان آبهای سطحی در انتهای شبکه آبیاری و زهکشی و جلوگیری از برگشت آب شور دریا و تداخل آن با آب شیرین و ایجاد دریاچه جهت استفاده توریستی و گردشگری و تغذیه سفره های زیرزمینی.


  تاریخ شروع
1391/02/26
  تاریخ پایان
1392/02/26
  اعتبار کل پروژه
34,037,000,000 ریال
  پیشرفت پروژه ( 100%)
 

       در فصول زراعی با توجه به کم شدن آبدهی رودخانه سیدعلی اکبری و پایین افتادن رقوم آب و آب در یای خزر با رقوم تقریبا ثابت به مقدار26.5 - متر ا زسطح دریا در جهت عکس جریان رودخانه به سمت بالادست رودخانه بر می گردد و در اثر تداخل آب رودخانه آن را شور می کند. با احداث بند انحرافی لاستیکی دهنه سر ضمن جلوگیری از پدیده مزبور با ایجاد مخزن 350000 مترمکعب علاوه بر احیای جریان بهنگام رودخانه  موجب تنظیم آبدهی و بهبود 1000هکتار اراضی شالیزاری می گردد.

  تاریخ ثبت : 1394/04/06
 tahmasbi
 6284