سـامانه شفافــ‌سازی

خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر و حریم تالاب های زربیجار و سوستان


  تاریخ شروع
1402/11/10
  تاریخ پایان
  اعتبار کل پروژه
2,242,709,474 ریال
  پیشرفت پروژه ( 0%)
 

واحد متقاضی: معاونت حفاظت و بهره برداری

کدرهگیری:  031LD5B02300506

پیمانکار: سفیدرود گیلان

  تاریخ ثبت : 1403/01/25
 مدیر سایت
 25