سـامانه شفافــ‌سازی

خدمات به روز رسانی مطالعات بهسازی شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود گیلان


  تاریخ شروع
1402/11/02
  تاریخ پایان
  اعتبار کل پروژه
26,000,000,000 ریال
  پیشرفت پروژه ( 0%)
 

واحد متقاضی: معاونت طرح و توسعه

کدرهگیری: 02BGD5B0230021B

پیمانکار: پندام

  تاریخ ثبت : 1403/01/25
 مدیر سایت
 24