سـامانه شفافــ‌سازی

خدمات نظارت پروژه احداث مخازن زمینی 600 و 3000 مترمکعبی سیاهکل و خطوط انتقال مربوطه


  تاریخ شروع
1402/11/02
  تاریخ پایان
  اعتبار کل پروژه
42,847,086,283 ریال
  پیشرفت پروژه ( 20%)
 

واحد متقاضی: معاونت طرح و توسعه

کدرهگیری: 02BFD5B0230013B

پیمانکار: سفیدرود گیلان

  تاریخ ثبت : 1403/01/25
 مدیر سایت
 24