سـامانه شفافــ‌سازی

خدمات نظارت بر عملیات اجرایی خط انتقال آب شرب سد مخزنی شهر بیجار


  تاریخ شروع
1402/10/02
  تاریخ پایان
  اعتبار کل پروژه
  پیشرفت پروژه ( 0%)
 

واحد متقاضی: معاونت طرح و توسعه

کدرهگیری: 02ARD5B02300661

پیمانکار: بهان طرح گوهررود

  تاریخ ثبت : 1403/01/25
 مدیر سایت
 19