سـامانه شفافــ‌سازی

خدمات نظارت بر عملیات اجرایی مرمت و بازسازی آببندان دربند شهرستان آستارا


  تاریخ شروع
1402/10/10
  تاریخ پایان
  اعتبار کل پروژه
1,350,000,000 ریال
  پیشرفت پروژه ( 30%)
 

واحد متقاضی: معاونت طرح و توسعه

کدرهگیری: معاملات کوچک در سامانه ستاد ثبت نمیشود.

پیمانکار: طراحان البرز سبز

  تاریخ ثبت : 1403/01/25
 مدیر سایت
 21