سـامانه شفافــ‌سازی

خدمات نقشه توپوگرافی از رودخانه های شهرستان های فومن، شفت، بندر انزلی و رضوانشهر


  تاریخ شروع
1402/10/06
  تاریخ پایان
  اعتبار کل پروژه
9,890,407,609 ریال
  پیشرفت پروژه ( 40%)
 

واحد متقاضی: معاونت حفاظت و بهره برداری

کدرهگیری: 02ARD5B0230060A

پیمانکار: سفیدرود گیلان

  تاریخ ثبت : 1403/01/25
 مدیر سایت
 21