سـامانه شفافــ‌سازی

سد لاستیکی انبارسر سفیدرود

احداث حداکثری از روان آبهای سطحی در انتهای شبکه آبیاری و زهکشی و جلوگیری از برگشت آب شور دریا و تداخل آن با آب شیرین و ایجاد دریاچه جهت استفاده توریستی و گردشگری و تغذیه سفره های زیرزمینی.


  تاریخ شروع
1393/03/24
  تاریخ پایان
1394/03/24
  اعتبار کل پروژه
34,180,000,000 ریال
  پیشرفت پروژه ( 10%)
 

      در فصول زراعی با توجه به کم شدن آبدهی رودخانه حاجعلی جوب(وگارود) و پایین افتادن رقوم آب و آب دریای خزر با رقوم تقریبا ثابت به مقدار26.5 - متر از سطح دریا در جهت عکس جریان رودخانه به سمت بالادست رودخانه برمی گردد و در اثر تداخل آب رودخانه آن را شور می کند. با احداث بند انحرافی لاستیکی انبارسر، ضمن جلوگیری از پدیده مزبور با ایجاد مخزن 450000 مترمکعب علاوه بر احیای جریان بهنگام رودخانه  موجب تنظیم آبدهی و بهبود 600 هکتار اراضی شالیزاری می گردد.

 

 

  تاریخ ثبت : 1394/04/06
 tahmasbi
 17764