سـامانه شفافــ‌سازی

خدمات نظارت بر پروژه طرح انتقال آب از سد دیورش به 5 شهر و 28 روستا


  تاریخ شروع
1402/09/21
  تاریخ پایان
1406/05/21
  اعتبار کل پروژه
271,687,580,441 ریال
  پیشرفت پروژه ( 1%)
 

واحد متقاضی: معاونت طرح و توسعه

کدرهگیری: 02A4D5B0230050E

پیمانکار: سفیدرود گیلان

  تاریخ ثبت : 1403/01/25
 مدیر سایت
 24