سـامانه شفافــ‌سازی

افراد حقیقی یا حقوقی دریافت‌کننده مجوزهای اعطایی

 افراد حقیقی یا حقوقی دریافت‌کننده مجوزهای اعطایی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

 مهندسی رودخانه سال 1401
حفاظت و بهره برداری  و دفتر حقوقی سال 1401

مهندسی رودخانه1402

حفاظت و بهره داری آبهای زیرزمینی1402  و آبهای سطحی1402 

دفتر حقوقی1402

 

 

 تاریخ ثبت : 1401/02/11
  آخرین به روزرسانی : 1403/01/26
 
 927